Boappa

Skapa föreningens lägenhetsregister

Uppdaterad

När föreningens lägenhetsregister är på plats kan ni koppla de som redan är anslutna till rätt enhet (adress och lägenhetsnummer), se hur ni går tillväga i denna guide. Den röda markeringen i vyn Lägenhetsnummer kommer försvinna när en medlem kopplas, på så vi får administratörerna en överblick över vilka som ännu inte anslutit sig.  

Det är endast administratörerna som har rättighet att skapa eller ändra lägenhetsregistret.

Gör såhär:

  1. Logga in på Boappa via datorns webbläsare.
  2. Gå till Förening och klicka på Admin.
  3. Välj Register och säkerställ att du är i fältet som heter Adresser.
  4. Klicka på + Lägenhetsregister uppe i högra hörnet.
  5. Ladda ner registret och öppna det i Excel.
    Använder du ett annat verktyg måste du spara filen som Excel senare
  6. Fyll i föreningens adresser och lägenhetsnummer enligt exemplet.
  7. Spara ned dokumentet som en Excel-fil.
  8. Ladda upp filen i den grå rutan och klicka på Ladda upp register.

              ⚠️ Lägg inte till, ändra eller ta bort några kolumner i filen ⚠️

AdressLägenhetsnummer (Lantmäteriet)Lägenhetsnummer (Föreningens)
Stockholmsgatan 1A10011
Stockholmsgatan 1A10022
Stockholmsgatan 1A 10033


warning Created with Sketch.