Boappa

Bjud in medlemmarna

Uppdaterad

När det blir dags att bjuda in föreningens medlemmar har administratörerna möjlighet att göra det genom att följa denna guide. 

Om ni inte har medlemmarnas mejladresser kan ni dela ut denna uppstartsguide så skickar medlemmarna själva en förfrågan till föreningen som administratörerna sedan hanterar. 

Om ni vill bjuda in samtliga medlemmar rekommenderar vi att ni gör det via datorn (https://boappa.se/) så ni får tillgång till Medlemsregistret.

Så fort Medlemsregistret laddas upp i Boappa skickas en inbjudan ut, här kan ni se hur inbjudan ser ut. Ni kan förbereda medlemsregistret genom att spara det på en gemensam drive eller på skrivbordet och sedan ladda upp det när ni är redo. 

Webbläsaren i datorn

  1. Klicka på Förening
  2. Navigera till Admin - Register - Medlemmar
  3. Klicka på Medlemsregister i det övre högra hörnet
  4. Klicka på Ladda ner register

I medlemsregistret är det viktigt att man inte lägger till egna kolumner eller tar bort någon kolumn.

  • Det valfritt att fylla i för- och efternamn men mejladress är obligatoriskt. Om ni väljer att inte fylla i medlemmens för- och efternamn kommer det synas i efterhand när medlemmen accepterat förfrågan och skapat ett användarkonto i Boappa. 
  • Statusen behöver ni inte ändra eller ta bort, den uppdateras per automatik. 
  • I kolumn F fyller ni i mejladresserna på rätt enhet, om det är fler i samma hushåll gör ni en ny rad med samma enhetsinformation (kolumn A, B och C) och den andra hushållsmedlemmens mejladress.

När dokumentet är ifyllt sparar ni det och laddar sedan upp det i samma vy, inbjudningar skickas per automatik till mejladresserna. Medlemmar som redan är anslutna till Boappa kommer inte få en ny inbjudan. 

När medlemmarna accepterat inbjudan kommer de röda markeringarna i vyn lägenhetsnummer/fastigheter försvinna.  

warning Created with Sketch.