Boappa

Ladda upp styrelsedokument

Uppdaterad

Med funktionen Styrelsedokument kan administratörerna ladda upp dokumentation som endast administratörer och styrelsemedlemmar kan ta del av. Det finns ingen begränsning för antalet dokument som kan laddas upp, men varje fil får vara högst 60 MB. 

Accepterade filformat: CSV, DOC, DOCX, ODT, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLSX, ZIP. 

Gör såhär: 

  1. Klicka på Förening.    
  2. Klicka på Styrelsearbete under rubriken Styrelseportalen och välj Styrelsedokument.  
  3. Välj den mapp du vill att dokumentet ska ligga i alternativt skapa en ny mapp. 
  4. Klicka på Ladda upp dokument och välj fil. 
  5. Säkerställ att namnet på filen stämmer, annars byt namn, och klicka sedan Ladda upp. 


Använd knapparna i det övre högra hörnet för att byta mellan listvyn och mappvyn. 


Tips: För att flytta dokument mellan olika mappar, växla till mappvyn, klicka på önskat dokument och håll sedan ner musknappen medan du drar och släpper det i den önskade mappen. Observera att denna funktion endast är tillgänglig via webbläsaren och är inte tillgänglig i mobilappen.

warning Created with Sketch.