Boappa

Behörigheter i Boappa

Uppdaterad

Huvudadministratör:

- Kontaktperson för Boappa och har samma behörighet som övriga administratörer.

- Har tillgång till Styrelsechatten och Svara boende. 

 Administratör:

- Har befogenhet att redigera innehåll i Boappa.

- Kan göra ändringar, uppdatera information och genomföra eventuella justeringar.

- Har tillgång till Styrelsechatten och Svara boende.

 Styrelsemedlem:

- Har befogenhet att granska och övervaka all information.

- Saknar möjlighet att uppdatera information eller genomföra eventuella justeringar.

- Har tillgång till Styrelsechatten och Svara boende.

warning Created with Sketch.