Boappa

Ladda upp dokument

Uppdaterad

Under rubriken För dig som Boende hittar ni Dokument, här kan administratörerna ladda upp dokumentation som är viktigt för medlemmarna att ta del av. Det finns ingen begränsning för antalet dokument som kan laddas upp, men varje fil får vara högst 60 MB. 

Accepterade filformat: CSV, DOC, DOCX, ODT, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLSX, ZIP. 

Gör såhär: 

  1. Klicka på Förening.    
  2. Klicka på Dokument under rubriken För dig som boende
  3. Välj den mapp du vill att dokumentet ska ligga i alternativt skapa en ny mapp. 
  4. Klicka på Ladda upp dokument och välj fil.
  5. Välj om medlemmarna ska aviseras om att ett nytt dokument laddats upp.
  6. Säkerställ att namnet på filen stämmer, annars byt namn och klicka sedan Ladda upp. Använd knapparna i det övre högra hörnet för att byta mellan listvyn och mappvyn. 


Tips: För att flytta dokument mellan olika mappar, växla till mappvyn, klicka på önskat dokument och håll sedan ner musknappen medan du drar och släpper det i den önskade mappen. Observera att denna funktion endast är tillgänglig via webbläsaren och är inte tillgänglig i mobilappen.

warning Created with Sketch.