Boappa

Anpassa flödet och chatten

Uppdaterad

Administratörerna har möjlighet att stänga av boendeinlägg och kommentarer och chatt mellan grannar och gruppchatt-funktionen för medlemmarna och övriga användare.

Stäng av boendeinlägg och kommentarer
Denna inställning bör endast användas i undantagsfall eftersom det hindrar era medlemmar från att skapa värdefulla relationer och delta i gemenskapen. Att stänga av boendeinlägg och kommentarer kan vara nödvändigt i vissa situationer, men använd det med försiktighet för att främja en öppen och engagerande miljö.

När denna funktion är aktiverad kan endast administratörerna och styrelsemedlemmarna skapa inlägg i flödet som medlemmarna/övriga användare inte kan kommentera.

Stäng av chatt mellan grannar och gruppchatt-funktion
Detta bör övervägas noggrant eftersom det kan påverka kommunikationen och informationsutbytet mellan boende, se till att tydligt kommunicera anledningen till varför man valt att stänga av chatt mellan grannar.

Kommunikation och öppenhet kring varför vissa funktioner stängs av är nyckelfaktorer för att undvika missförstånd och skapa en trygg digital miljö för alla boende.

App i mobilen

  1. Klicka på Förening och välj Styrelseportalen
  2. Skrolla ner till rubriken Admin och klicka på Inställningar.
  3. För att stänga av en funktion klickar man på reglaget så det blir grönt. 


Webbläsare i datorn

  1. Klicka på Förening.
  2. Välj Admin under rubriken Styrelseportalen
  3. Klicka på Inställningar.
  4. För att stänga av en funktion klickar man på reglaget så det blir grönt.

warning Created with Sketch.