Boappa

Skapa engagerande inlägg med textformatering

Uppdaterad

Förstärk inläggens dynamik genom att använda textformatering för att göra flödet ännu mer engagerande. Oavsett om du använder webbläsaren på din dator eller appen, kan du enkelt använda dessa verktyg för att göra dina inlägg mer engagerande och professionella.

App i mobilen


Webbläsaren i datorn


Fetstil

Fetstil är utmärkt för att framhäva viktiga ord eller uttryck som du vill lyfta fram, det är ett enkelt sätt att göra din text ännu mer kraftfull. Framhäv viktiga ord och budskap med fetstil. För att göra texten fet, använd dubbla stjärnor ** före och efter den text du vill markera.

Exempel: **Detta är fet text**

Kursiv stil

Kursiv stil ger texten en subtil betoning och används ofta för att förmedla känslor eller betoning. För att lägga till kursiv stil, använd en stjärna * före och efter den text du vill göra kursiv.

Exempel: *Detta är kursiv text*

Rubrik

Gör dina inlägg mer spännande genom att lägga till rubriker, rubriken ger extra tyngd och synlighet åt ditt inlägg och den är perfekt för att introducera ämnet. För att skapa en rubrik använd ## följt av ett mellanslag och din rubriktext.

Exempel: ## Min fantastiska rubrik

Punktlista

Punktlistor gör det enklare för läsaren att snabbt identifiera och ta till sig information. De bryter ner innehållet i korta, skanningsvänliga bitar. För att skapa en punktlista använd - (bindestreck) följt av texten.

Exempel:

  

Horisontell linje

Horisontella linjer fungerar som en visuell indikation av att du övergår från ett ämne till ett annat. De skapar tydliga avgränsningar och hjälper läsaren att förstå när en ny sektion eller ämne börjar. För att skapa en horisontell linje skriv --- (bindesterck) under avslutat stycke och påbörja sedan ett nytt stycke nedanför. 

Exempel: --- = Horisontellinje

warning Created with Sketch.